piątek, 18 maj 2018 17:52

800 tys. zł na zakup sprzętu dla OSP – podpisanie umów w Osipach-Kolonii [wideo/foto]

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Z udziałem druhów i samorządowców w piątek, 18 maja w siedzibie OSP w Osipach-Kolonii (gm. Wysokie Mazowieckie) Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego: marszałek Jerzy Leszczyński i Stefan Krajewski podpisali 13 umów z gminami z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu zambrowskiego.

Te rekordowe wsparcie zostało przyznane przez samorząd województwa podlaskiego już po raz dziesiąty i jest przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa i zakup lub doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

- Spotykamy się dzisiaj w Osipach-Kolonii, gdzie swoją siedzibę ma OSP, by uroczyście podpisać umowy na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w Podlaskiemmówi Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Przy tej okazji chciałem podziękować wszystkim obecnym za dobrze przygotowane wnioski, za waszą pracę na rzecz lokalnych społeczności. Tym razem z budżetu województwa wygospodarowaliśmy rekordową kwotę 800 tys. zł na wsparcie działalności OSP, która przyda się zarówno na zakup sprzętu specjalistycznego, odzieży. W naszym województwie OSP działają prężnie i każde środki, czy to samorządowe czy rządowe są potrzebne.

W ramach dotacji strażacy mogą znaczaco poprawić jakość swojego sprzętu, np. kupić specjalistyczną odzież ochronnej: ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., ale też kupić drobny sprzęt ratowniczo - gaśniczego, służący do zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (defibrylatory, motopompy, pilarki ratownicze, wentylatory oddymiające itp.).

- To dla nas ważne, że podpisaliśmy dzisiaj te umowy, bo wiem, że każde pieniądze cieszą. Wasze potrzeby z pewnością są większe, ale dzielimy się tym co mamy, a w końcu budżet województwa nie jest z gumy – podkreślał w swoim przemówieniu Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. - Mam nadzieję, że te inwestycje przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania straży pożarnych w naszym województwie.

Przypomnijmy, że kwota przeznaczana na potrzeby OSP jest systematycznie zwiększana. W budżecie województwa na 2016 rok zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł. Wsparcie otrzymały wówczas 62 jednostki samorządowe. W ubiegłorocznym budżecie województwa (2017 r.), na taką pomoc zabezpieczono dwukrotność kwoty poprzedniej - 400 tys. zł. - wtedy dotację otrzymało 101 samorządów - wszyscy wnioskujący.

W piątek, 18 maja podpisano 13 umów z gminami z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu zambrowskiego:

 • Ciechanowiec
 • Czyżew
 • Klukowo
 • Kobylin-Borzymy
 • Kulesze Kościelne
 • Nowe Piekuty
 • Szepietowo
 • Wysokie Mazowieckie
 • Miasto Wysokie Mazowieckie
 • Kołaki Kościelne
 • Rutki
 • Szumowo
 • Zambrów

(źródło: UMWP)